Zenderstreeknieuws: Meepraten over de openbare ruimte op 8 februari 2021

Meer informatie is te lezen op de speciale gemeentelijke website ivorijsselstein.nl (Op dit moment werkt de link naar de Atlas in IJsselstein, die verwijst naar de omgevingsvisie, niet goed. Dit probleem is gemeld op 14 januari).

Een integrale visie, waarin alle aspecten van de openbare ruimte zijn opgenomen en alle partijen mee kunnen praten is het doel.

Ruimte is beperkt in Nederland, en ook in IJsselstein. Er is bijvoorbeeld al jarenlang behoefte aan meer woningen in IJsselstein en de komende jaren zal misschien meer van de openbare ruimte ingenomen worden om de warmteplannen van de gemeente waar te maken. Onlangs (12 januari 2021) was er bijvoorbeeld een digitale bijeenkomst over windmolens en zonnevelden, die beide veel openbaar gebied nodig zullen hebben.

Lees meer over hoe onze leefomgeving geraakt kan worden door klimaatverandering op klimaatklaar. Er zijn ook veel tips te vinden voor in je eigen omgeving.

Aan gemeenten is door de overheid gevraagd om klimaatbestendige plannen te maken, lees meer over het Klimaatakkoord.

Lees bijvoorbeeld op de pagina van de gemeente Nieuwegein, die hier al een eind mee op streek is en bijvoorbeeld een inspiratieboek, een visie, een uitvoeringsprogramma en subsidie mogelijkheden: https://klimaatklaar.nl/gemeente/nieuwegein/

“Groen zorgt voor een gezonde leefomgeving en een goed vestigingsklimaat, reguleert het klimaat en stimuleert (lokale) biodiversiteit. ” zo staat op de website van https://www.natuurverdubbelaars.nl/de-waarde-van-groen/

In IJsselstein dragen vrijwilligers van Klimaatneutraal IJsselstein belangrijke steentjes bij aan het meehelpen om het leefklimaat in IJsselstein op peil te brengen en houden.

Eetbaar IJsselstein hoopt dat in de integrale visie die de gemeente aan het vormen is ook het openbaar groen en blauw voldoende ruimte krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend – openbaar groen staat bijvoorbeeld snel onder druk als er ruimte nodig is. In IJsselstein is bijvoorbeeld in het openbaar groen een unieke fruitbomencollectie te vinden, met soorten die nergens anders meer te vinden zijn. Ook de vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein dragen het (eetbare) groen in de gemeente een warm hart toe en spannen zich in voor kennis en kunde omtrent met name het eetbare groen in eigen tuin en in de gemeente.

Als bewoners kunnen we meepraten en meedoen, zoals met de digitale bijeenkomst op 8 februari om 19.30 en naar voren brengen wat wij van belang vinden in onze gemeente.

Je kunt je aanmelden via meedoen@ijsselstein.nl

Een droevige dag – 60-jarige, gezonde Ceder Himalaya helaas gekapt

Het is een droevige dag… de 60-jarige, gezonde Ceder Himalya in de Benschopperstraat wordt ondanks alle inspanning van bomenliefhebbers gekapt. Ook EIJ heeft protest aangetekend, maar de statuten van onze stichting werden heel beperkt opgevat door de beoordelende commissie, die daardoor vond dat het niet nodig was om naar overige informatie omtrent onze jarenlange inspanningen op natuurgebied te kijken, waardoor ons protest niet ontvankelijk werd verklaard. En zo zijn veel meer protesten op administratieve wijze afgevoerd. Zolang er geen kapvergunning nodig is (deze is afgeschaft in #IJsselstein), ook niet voor gezonde oudere bomen, blijft dit soort kappen doorgaan. Het centrum wordt er zo niet mooier op. 😭

Lees meer over voorgeschiedenis

Lees meer over de positieve invloed van bomen op fijnstof, waterbuffering, opvangen van CO2 en meer

WIJKOKEN van Wijktuin Achterveld doet mee met Kern met Pit – Stem ook!

Onze bevriende tuin Wijktuin Achterveld/Groenvliet – Groen Trefpunt biedt al tijden regelmatig de mogelijkheid om in het tuinseizoen met elkaar te eten in de tuin, waarbij er gekookt wordt door vrijwilligers.

Die etentjes zijn echte ontmoetingspunten in #IJsselstein die heel erg gewaardeerd worden. Om nog meer service te kunnen bieden doet het project WIJKOKEN dit jaar mee met Kern met Pit, om subsidie te verkrijgen.

Er kan nu gestemd worden op WIJKOKEN!

Ga naar www.kernmetpit.nl

Druk op Stem hier op je favoriete project

Op volgende pagina emailadres invullen en dan provincie Utrecht next intikken dan krijg je alle initiatieven van provincie Utrecht.

Dan WIJKOKEN

Wij hebben natuurlijk ook gestemd!

Kern met Pit ondersteunt initiatieven