Samenwerkingen

Stichting Eetbaar IJsselstein werkt regelmatig met andere organisaties samen. In alfabetische volgorde:

Amnesty International, afdeling IJsselstein/Nieuwegein

In 2016 heeft Eetbaar IJsselstein zaden mogen leveren aan een project van AI.

AxionContinu, locatie Mariënstein | De Hooghe Camp

In samenwerking met AxionContinu en met subsidie van het Oranje Fonds en het wijkbudget heeft Eetbaar IJsselstein een Groente- en beleeftuin aan laten leggen bij De Hooghe Camp II. Deze wijktuin ligt langs de Groene Dijk, tegenover de tennisvelden.

Baanbreker

Leerlingen van verschillende groepen hebben Eetbaar IJsselstein in 2016 geholpen met het opschonen van de kruidentuin in het kader van Nationale Schoonmaakdag.

Baronie IJsselstein

Samen met en van de leden van de Baronie heeft Eetbaar IJsselstein in 2015 een Markt Gezond IJsselstein georganiseerd met allerlei deelnemers op het gebied van voeding en gezondheid.

Bijenvereniging IJsselstein

De bijenvereniging IJsselstein heeft Eetbaar IJsselstein meerdere keren geholpen met activiteiten voor kinderen waarbij bijenhotels gemaakt werden. De bijenvereniging neemt deel aan de opening van de Hooghe Camp tuin op 16 april 2016.

BSO IJsselstein

Gabriëlle van de BSO neemt deel aan de projectgroep De Hooghe Camp en organiseert activiteiten met de kinderen van haar groepen, samen met een collega. Kinderen hebben de Opening van De Hooghe Camp tuin opgeluistert met een vlinder- en bijendans en hebben naambordjes gemaakt voor planten in de tuin. De BSO gaat een van de tuinvakken bij De Hooghe Camp onderhouden.

BSO Kwebbel

Voor een groep kinderen van BSO Kwebbel heeft Eetbaar IJsselstein een natuurles verzorgd in de Historische Kruidentuin.

Ewoud

Enige uitwisseling over moestuinen met de activiteitenbegeleiding van Ewoud. Flyers van Eetbaar IJsselstein activiteiten worden in Ewoud opgehangen. Eetbaar IJsselstein draagt bij aan de Vlinderspeurtocht die ontwikkeld wordt door Ewoud en Pulse.

Gemeente IJsselstein

Eetbaar IJsselstein onderhoudt de Historische Kruidentuin in het Vestingsplantsoen, een openbare tuin van de gemeente. Er is overleg over praktische zaken van de tuin met de gemeente. Eetbaar IJsselstein heeft 2x meegedaan met de Verenigingenmarkt die georganiseerd wordt door de gemeente. Op verzoek van Gemeente IJsselstein heeft Eetbaar IJsselstein deelgenomen aan de Dag van de Duurzaamheid in 2015 en 2016.

Geocoaching

Zowel de Historische Kruidentuin in het Vestingsplantsoen als de Wijktuin De Hooghe Camp langs de Groene Dijk is een geolocatie.

Groei  & Bloei

In 2015 en in 2016 heeft Eetbaar IJsselstein met de Historische Kruidentuin deelgenomen aan de Open Tuinendag die Groei & Bloei jaarlijks organiseert.

GroenLinks IJsselstein

Eetbaar IJsselstein neemt in 2016 voor de 3e keer deel aan de jaarlijkse stekjesmarkt van GroenLinks. Daarnaast helpt GroenLinks van het begin af aan in de tuinen tijdens NLdoet.

GroenDichterbij

Eetbaar IJsselstein heeft 2x deelgenomen aan fotowedstrijden van GroenDichterbij, is bij evenementen geweest en is aangesloten bij dit netwerk.

Hoveniersbedrijf Natuur, Groen en Beleving

Eigenaar Hans Lappee heeft de Groente- en beleeftuin bij de Hooghe Camp aangelegd. Daarnaast heeft hij op vrijwillige basis vanaf het begin van het bestaan van Eetbaar IJsselstein met tal van praktische zaken geholpen, zoals het realiseren van looppaden in de Historische Kruidentuin vakken en bij NLdoet.

Isselwaerde

In 2015 is er een uitwisseling gestart tussen de activiteitenbegeleiding van Isselwaerde en Eetbaar IJsselstein. Bewoners met begeleiding brachten bezoekjes aan de Historische Kruidentuin en Eetbaar IJsselstein gaf tips voor de moestuin van Isselwaerde. Met ingang van 2016 zorgen twee vrijwilligers voor de moestuin, op aanraden van Eetbaar IJsselstein. Er blijft uitwisseling tussen de vrijwilligers en Eetbaar IJsselstein, en in 2016 zullen bewoners met begeleiding de verschillende tuinen van Eetbaar IJsselstein bezoeken.

JOGG IJsselstein

JOGG heeft deelgenomen aan de opening van de Historische Kruidentuin in 2014, en Eetbaar IJsselstein heeft met diverse JOGG bijeenkomsten meegedaan.

Kinderkwartier IJsselstein

Eetbaar IJsselstein heeft een aantal keer gratis gebruik mogen maken van de ruimtes van Kinderkwartier IJsselstein voor algemene bijeenkomsten.

Kruidentuin Nieuwegein

In Nieuwegein is een kruidentuin, aangesloten bij het Milieu Educatie Centrum. Over en weer is er bezoek geweest met uitwisseling van kennis.

Kruidentuin Ommedracht

In 2014 is er bij de Ommedracht een tweede kruidentuin ontstaan, die wordt onderhouden door buurtbewoners. Er is uitwisseling tussen deze kruidentuin en de kruidentuin in het Vestingsplantsoen.

La Focaraccia

Dit saxofoonkwartet van Bach tot Blues heeft in 2014 onze 3e Appelpluk in het openbaar groen van IJsselstein opgeluistert.

MAS

Via MAS kunnen leerlingen van middelbare scholen hun maatschappelijke stage vervullen. In 2015 en 2016 hebben leerlingen in de Historische Kruidentuin geholpen.

Miep Mozaïek

Miep Mozaïek verzorgt tijdens de opening van de Hooghe Camp tuin op 16 april 2016 een kleine tentoonstelling van haar werk.

MIJ – Museum IJsselstein

Museum IJsselstein helpt Eetbaar IJsselstein met het bieden van enige opslagruimte en groenafval verwijdering. Daarnaast organiseert Eetbaar IJsselstein de jaarlijkse drukbezochte Proeverij in Museum IJsselstein, tijdens de fietstocht Trapje naar je Hapje. In 2014 heeft Eetbaar IJsselstein op vrijdagmiddagen op het Museumplein gestaan met een kraampje stekjes & zaden.

Natuurlijk Spelen

In de wijk Zenderpark is in het Lange Land een project Natuurlijk Spelen gerealiseerd. Eetbaar IJsselstein heeft een handje geholpen bij het planten en vlechten van wilgentakken. Ook heeft Eetbaar IJsselstein meegedaan met een speeldag.

OBS de Treksvogel

Tijdens het Zomerfeest 2016 heeft een groep kinderen van De Trekvogel onder leiding van hun juf bloemschilderijen gemaakt in de Historische Kruidentuin.

Open Kunstzondag

Kunstenaars aan de Walkade, grenzend aan het Vestingsplantsoen waar de kruidentuin in ligt, houden elke 1e zondag van de maand een Open Kunstzondag. Wij hebben onze activiteit “Thee in de Tuin” aangepast aan deze data. Over en weer verwijzen we naar elkaar in PR uitingen.

Permacultuur tuin Ivon & Harm

Ivon heeft Eetbaar IJsselstein met advies en beplanting geholpen met het opstarten van de Historische Kruidentuin en zij zit in de projectgroep voor de aanleg van de Hooghe Camp tuin.

Pro-Enerchi

Pro-Enerchi heeft deelgenomen aan de Proeverij van Eetbaar IJsselstein en recepten met kruiden aangedragen voor de website.

Stichting Pulse

Bij de Opening van de Hooghe Camp tuin heeft Stichting Pulse gezorgd voor een kwalitatieve verbetering van het logo en 2000 flyers voor de opening. Op verzoek van Pulse heeft Eetbaar IJsselstein meerdere malen inhoudelijk advies gegeven betreffende het opstarten van een wijktuin aan de Achtersloot.

Terberg Benschop

Terberg Benschop heeft Eetbaar IJsselstein met 11 man geholpen tijdens NLdoet 2016.

Uit in IJsselstein

Eetbaar IJsselstein is aanbieder op de website van Uit in IJsselstein en gaat ook regelmatig naar een cultuurcafe. Ook hebben we 2x meegedaan met de Recreatiemarkt die Uit in IJsselstein jaarlijks organiseert. Gidsen van de stadswandelingen vertellen hun deelnemers vaak over de Historische Kruidentuin, waar een aantal wandelingen langskomen.

Vlinderidylle IJsselstein

De Vlinderidylle neemt deel aan de opening van de Hooghe Camp tuin op 16 april 2016. Daarnaast is er uitwisseling over vlindervriendelijke beplanting.

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen zijn welkom om mee te doen met tuinonderhoud of het realiseren van evenementen. Tijdens NLdoet 2016 heeft een vluchteling meegeholpen met de aanleg van De Hooghe Camp tuin en zal hij vaker meehelpen met het onderhoud. Een groep dames heeft lekkers gebakken voor Thee in de Tuin.

Volkje

Emmy Reichgelt van Volkje heeft meerdere prachtige posters voor Eetbaar IJsselstein gemaakt. Ook heeft zij een kleine tentoonstelling gerealiseerd tijdens Thee in de Tuin in de Historische Kruidentuin.

Vrouwen & IJsselstein

Eetbaar IJsselstein is voortgekomen uit Vrouwen & IJsselstein en in 2014 een zelfstandige stichting geworden. V&IJ heeft meerdere keren deelgenomen aan de Proeverij die Eetbaar IJsselstein met MIJ organiseert. Eetbaar IJsselstein heeft meerdere keren deelgenomen aan internationale vrouwendag van V&IJ.

Wellant College Montfoort

In 2014 en 2015 hebben leerlingen van het Wellant College stekjes gekweekt voor Eetbaar IJsselstein, voor verkoop, ruiling en om in de kruidentuin te plaatsen. Voor de leerlingen waren dit natuurlessen.