De Stichting

Contactgegevens

Naam Stichting: Stichting Eetbaar IJsselstein
RSIN/fiscaal nummer: 8535 08 033
KvK nummer: 59471395
Adres: Lingestraat 21
Postcode: 3404 KG 
Plaats: IJsselstein
Land: Nederland
Bankrekening: NL09RABO0143153560

Samenstelling van het bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit twee bestuursleden. 

 • Clarie van de Langenberg (voorzitter/secretaris)
 • Welmoed Osinga (penningmeester)

 


Beleidsplan

Missie

Eetbaar IJsselstein streeft naar een grotere binding van de inwoners van IJsselstein met (eetbaar) groen, de natuur en met elkaar.

Visie

Wij merken dat de leefomgeving minder aantrekkelijk wordt door diverse maatschappelijke ontwikkelingen:

 • we niet meer weten waar ons voedsel vandaan komt, hoe het wordt verwerkt en wat daarvan de gevolgen zijn voor de kwaliteit;
 • door individualisering de onderlinge betrokkenheid afneemt;
 • door bezuinigingen bij de overheden de kwaliteit van de leefomgeving afneemt.

Doelstelling

We willen meer aandacht voor het voedsel dat we eten. Hoe en waar groeit dat, onder welke omstandigheden. Dit willen we onder andere bereiken door met elkaar voedsel te verbouwen binnen de bebouwde omgeving. Door samenwerken met anderen ontstaan nieuwe contacten waardoor de onderlinge binding wordt versterkt. Ook geeft het zelf mede verbouwen van voedsel weer waardering voor degenen die voor ons voedsel zorgen én voor de levenskracht van de natuur zelf. Door het aanleggen van tuinen in de bebouwde omgeving zal deze omgeving ook leefbaarder worden. Om dit mogelijk te maken wil Eetbaar IJsselstein een inspirerende rol spelen door zelf voorbeelden te laten zien, voorbeelden van anderen onder de aandacht te brengen, netwerken van gelijkgestemden te vormen, begeleiding, voorlichting en verzorgen van publiciteit.

Bestuur

Taken van het bestuur bestaan uit het starten, ondersteunen en mogelijk maken van projecten, verzorgen van de publiciteit en het beheer van financiën en middelen. Het bestuur bestaat uit drie personen en kan indien gewenst worden uitgebreid. De bestuursfunctie is onbezoldigd.

Financiën

Eetbaar IJsselstein heeft de vorm van een stichting. Dit betekent dat er geen leden zijn die contributie afdragen waardoor de stichting afhankelijk is van inkomsten van donaties. Donaties worden gedaan als “Vriend van Eetbaar IJsselstein”, na het verkrijgen van producten of na een aanvraag bij diverse fondsen door Eetbaar IJsselstein.


Algemene doelstellingen

De Stichting heeft als doelen:

 • het omvormen van onbebouwde grond tot eetbaar groen, om daarmee voedsel dichterbij huis te brengen voor de inwoners van de gemeente IJsselstein;
 • het bevorderen van binding van de inwoners van de gemeente IJsselstein met de natuur in hun directe omgeving;
 • het bevorderen van de sociale cohesie in de gemeente IJsselstein.

De stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

 • het realiseren van (historische) moes-, kruiden- en eetbare siertuinen voor en met de inwoners van de gemeente IJsselstein;
 • het delen van kennis en ervaring over eetbaar groen;
 • het organiseren van (laagdrempelige) activiteiten in en met eetbaar groen.


Eetbaar IJsselstein is aangesloten bij Kracht in NL (MAEXchange) en GroenDichterbij.


Verslag van uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting van de Stichting Eetbaar IJsselstein heeft de stichting tal van activiteiten ontplooid. 
Een overzicht van onze activiteiten in 2014 is te vinden in het jaarverslag
Een overzicht van 2016 is te vinden in het jaarverslag
Ook in 2017 heeft EIJ de tuin onderhouden en zijn er activiteiten georganiseerd, zoals een biologische markt. 
In 2016/2017 heeft EIJ meegewerkt met het nieuw ontwikkelde Vlinderpad. De Historische Kruidentuin die beheerd en onderhouden wordt door EIJ is er een onderdeel van.

Financiële verantwoording van het afgelopen jaar

Fondsen

De stichting werft fondsen door:

 • Het werven van vrienden die een jaarbijdrage van 10 euro schenken
 • Deelname van NL-Doet waarbij het groot voorjaars onderhoud van beide tuinen wordt gedaan
 • Aanvragen van incidentele fondsen voor activiteitenkosten uit de wijkbudgetten

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal beheren;

 • Door besluitvorming in het bestuur

De wijze waarop de instelling fondsen en vermogen zal besteden.

 • Vriendengelden zullen voornamelijk worden ingezet voor de vast kosten van de stichting: bankrekening, verzekering, webhosting en mailing
 • NL-doet gelden worden ingezet voor voorjaarsonderhoud van de tuinen die door ons worden beheerd
 • Incidentele fondsen worden ingezet voor: activiteiten
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s