Workshop “Inzet van de natuur in omgang met dementie” door Groen Trefpunt IJsselstein – di 17 april en di 22 mei 2018

Het is al langer bekend dat de in de natuur zijn iedereen goed doet, en de gezondheid ten goede komt. Het lukt echter niet iedereen om zelf in de natuur te komen, bijvoorbeeld vanwege beperkingen.

Groen Trefpunt in IJsselstein organiseert op dinsdag 17 april en dinsdag 22 mei 2018 een workshop “Inzet van de natuur in omgang met dementie”.  Vrijwilligers, mantelzorgers en geïnteresseerden kunnen deze workshop zonder kosten volgen; de workshop wordt  aangeboden door het Oranje Fonds.

Lees meer:

ws natuur en dementie

Over bescherming van de omgeving, onze voeding, onze gezondheid en het welzijn van dieren

Goede video van 2,5 minuut van Animals Australia over de huidige problematiek van klimaat, voeding, gezondheid en dierenwelzijn. Het geeft overtuigend weer dat elke persoon kan bijdragen aan een verbetering:

Link naar video de Facebook pagina van Animals Australia

De waarde van groene buurtinitiatieven – door Groen Dichterbij

Groen Dichterbij is een landelijke, overkoepelende organisatie voor groene & sociale initiatieven. Regelmatig publiceren zij waardevolle informatie voor iedereen die met deze initiatieven te maken heeft. Deze keer een artikel over de waarde van buurtinitiatieven. Uit het artikel:

Sociale effecten: samen aan de slag in de buurt brengt bewoners dichterbij elkaar. Er is meer begrip onderling en gedeelde zorg voor de omgeving. Ook bieden groene buurtprojecten kansen voor kwetsbare groepen om weer mee te doen in de maatschappij.
Groene effecten: door de diversiteit aan planten neemt de biodiversiteit toe. Ook vormen buurtprojecten een mogelijkheid om effecten van klimaatverandering te beperken. Daarnaast zorgen groene buurtprojecten voor meer milieubewust gedrag en hebben ze een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid.
Gezondheid: groen wordt niet voor niets in verband gebracht met gezondheid. Groen werkt ontspannend en stress verlagend, het verbetert de concentratie, vermindert depressies en angststoornissen en stimuleert tot beweging, waardoor de kans op onder andere overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten afneemt.[1]Kortom, groen is gezond.
Probleemoplossend – verstening: Een voorbeeld van een probleem zijn de ‘hitte-eilanden’ in Den Haag door verstening van de stad. Op deze locaties ligt de temperatuur soms wel 5 graden hoger dan in andere delen van de stad. Door groene buurtprojecten te starten in versteende delen van de stad ontstaat er niet alleen een aantrekkelijke groene leefomgeving voor buurtbewoners, maar wordt tegelijkertijd de vorming van hitte-eilanden tegen gegaan.”

Lees meer