Eetbaar IJsselstein 1 van de 700 maatschappelijke initiatieven aangesloten bij landelijke MAEXchange

Eetbaar IJsselstein heeft zich aangesloten bij MAEXchange, een landelijke website waarbij maatschappelijke initiatieven zichtbaar gemaakt worden.

Visie en Missie

Door inzicht te geven in maatschappelijke waarde maakt de MAEXchange een tot nu toe moeilijk te doorgronden sector transparant. De MAEXchange wil uitgroeien tot dé graadmeter van de gerealiseerde maatschappelijke waarde in Nederland. De waarde per initiatief en de totale waarde van deze nieuwe Topsector wordt zichtbaar. De MAEXchange laat niet alleen zien dat er steeds meer mooie initiatieven vanuit de samenleving ontstaan, maar bevordert ook investeren en participeren in sociaal-maatschappelijke initiatieven. De MAEXchange is er voor de maatschappelijke initiatieven, maar ook voor bedrijven, overheden en fondsen die deze initiatieven steunen. De MAEXchange wil uitgroeien tot een belangrijke en nuttige schakel in de transitie naar een nieuw samenspel, een nieuwe (deel)economie, een maatschappij waarin vanuit de samenleving steeds meer initiatief wordt genomen door de mensen zelf. De MAEXchange faciliteert de verduurzaming van deze ontwikkeling.

Ga naar de link met Eetbaar IJsselstein