Zenderstreeknieuws – Al volop activiteit in de buurttuinen

De Zenderstreeknieuws was afgelopen woensdag helemaal in Lente sferen met allerlei artikelen die laten zien dat het voorjaar in zicht is in IJsselstein.

Ook de buurttuinen kregen een mooie plek van een halve pagina op bladzijde 3 van de populaire krant. Superleuk!

Lees meer over de buurttuinen in IJsselstein

Lees het bericht op de website van de Zenderstreeknieuws

Zenderstreeknieuws: Meepraten over de openbare ruimte op 8 februari 2021

Meer informatie is te lezen op de speciale gemeentelijke website ivorijsselstein.nl zoals een omgevingsvisie.

Een integrale visie, waarin alle aspecten van de openbare ruimte zijn opgenomen en alle partijen mee kunnen praten is het doel.

Ruimte is beperkt in Nederland, en ook in IJsselstein. Er is bijvoorbeeld al jarenlang behoefte aan meer woningen in IJsselstein en de komende jaren zal misschien meer van de openbare ruimte ingenomen worden om de warmteplannen van de gemeente waar te maken. Onlangs (12 januari 2021) was er bijvoorbeeld een digitale bijeenkomst over windmolens en zonnevelden, die beide veel openbaar gebied nodig zullen hebben.

Lees meer over hoe onze leefomgeving geraakt kan worden door klimaatverandering op klimaatklaar. Er zijn ook veel tips te vinden voor in je eigen omgeving.

Aan gemeenten is door de overheid gevraagd om klimaatbestendige plannen te maken, lees meer over het Klimaatakkoord.

Lees bijvoorbeeld op de pagina van de gemeente Nieuwegein, die hier al een eind mee op streek is en bijvoorbeeld een inspiratieboek, een visie, een uitvoeringsprogramma en subsidie mogelijkheden: https://klimaatklaar.nl/gemeente/nieuwegein/

“Groen zorgt voor een gezonde leefomgeving en een goed vestigingsklimaat, reguleert het klimaat en stimuleert (lokale) biodiversiteit. ” zo staat op de website van https://www.natuurverdubbelaars.nl/de-waarde-van-groen/

In IJsselstein dragen vrijwilligers van Klimaatneutraal IJsselstein belangrijke steentjes bij aan het meehelpen om het leefklimaat in IJsselstein op peil te brengen en houden.

Lees ook de oproep aan de overheid van Vogelbescherming NL, Natuurmonumenten en Landschappen NL om de natuur niet het afvoerputje van de energietransitie te laten worden.

Eetbaar IJsselstein hoopt dat in de integrale visie die de gemeente aan het vormen is ook het openbaar groen en blauw voldoende ruimte krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend – openbaar groen staat bijvoorbeeld snel onder druk als er ruimte nodig is. In IJsselstein is bijvoorbeeld in het openbaar groen een unieke fruitbomencollectie te vinden, met soorten die nergens anders meer te vinden zijn. Ook de vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein dragen het (eetbare) groen in de gemeente een warm hart toe en spannen zich in voor kennis en kunde omtrent met name het eetbare groen in eigen tuin en in de gemeente.

Als bewoners kunnen we meepraten en meedoen, zoals met de digitale bijeenkomst op 8 februari om 19.30 en naar voren brengen wat wij van belang vinden in onze gemeente.

Je kunt je aanmelden via meedoen@ijsselstein.nl