Een droevige dag – 60-jarige, gezonde Ceder Himalaya helaas gekapt

Het is een droevige dag… de 60-jarige, gezonde Ceder Himalya in de Benschopperstraat wordt ondanks alle inspanning van bomenliefhebbers gekapt. Ook EIJ heeft protest aangetekend, maar de statuten van onze stichting werden heel beperkt opgevat door de beoordelende commissie, die daardoor vond dat het niet nodig was om naar overige informatie omtrent onze jarenlange inspanningen op natuurgebied te kijken, waardoor ons protest niet ontvankelijk werd verklaard. En zo zijn veel meer protesten op administratieve wijze afgevoerd. Zolang er geen kapvergunning nodig is (deze is afgeschaft in #IJsselstein), ook niet voor gezonde oudere bomen, blijft dit soort kappen doorgaan. Het centrum wordt er zo niet mooier op. 😭

Lees meer over voorgeschiedenis

Lees meer over de positieve invloed van bomen op fijnstof, waterbuffering, opvangen van CO2 en meer

Provincie Utrecht aan de slag met maatregelen om voorbereid te zijn op extremer weer

Provincie Utrecht neemt maatregelen om meer klimaatbestendig en waterveilig te zijn.

Ook van bewoners wordt gevraagd om mee te doen met Klimaatadaptie:

Bewustwording inwoners

Klimaatadaptatie wordt een vast onderdeel van het provinciale beleid. Een pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Dat kan door meer ruimte te maken voor beplanting, het opvangen van regenwater of door meer schaduw te creëren. Ook kan er in stedelijk gebied meer groen komen, wat bovendien als voordeel heeft dat het verkoelend werkt bij warme zomers”

Lees hele artikel

Lees ook: positieve effecten van bomen en groen in de stad

Lees Plan Boom

Lees Klimaatbestendige stad

Zenderstreeknieuws: Schaduwrijke hofjes

Net als in alle verstedelijkte gebieden begint de hitte zich meer en meer te laten voelen. Daar is iets aan te doen is te lezen in de Zenderstreeknieuws van afgelopen woensdag:

=======

Lees meer over de Handreiking Lokaal Hitteplan waarin bomen de grootste aantal ‘sterren’ krijgen op het gebied van regenwaterbuffering, hittestress en vermeerderen van natuur.

De Handreiking lokaal hitteplan, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen.

Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen – gezamenlijk, maar wel elk vanuit hun eigen expertise. Het lokale hitteplan helpt organisaties bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie en bij het uitvoeren van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte.

Download de Handreiking lokaal hitteplan (pdf, 685 kB)

Of lees heel veel tips op de website Huisjeboomjebeter.nl