Feestelijke opening nieuwe website: Waar zijn de bomen in IJsselstein

Van de website:

Wij – enkele bij de natuur betrokken inwoners – willen graag de aandacht vestigen op bomen in het openbaar groen van IJsselstein. De bomen in de buurt liggen ons na aan het hart. Wij hebben de indruk dat er de laatste jaren meer bomen uit onze gemeente verdwijnen dan ons lief is. Het kan nodig zijn dat een boom omgaat – vanwege beschadigingen aan ondergrondse leidingen of aan het wegdek, of door ziekte. Soms sneuvelt een boom door ouderdom of door een forse storm. De ene keer een hele rij, de andere keer enkele bomen dan wel een eenling. Hoeveel zouden het er zijn wanneer je alles bij elkaar optelt?

Lees verder op de website Waar zijn de bomen in IJsselstein

Provincie Utrecht aan de slag met maatregelen om voorbereid te zijn op extremer weer

Provincie Utrecht neemt maatregelen om meer klimaatbestendig en waterveilig te zijn.

Ook van bewoners wordt gevraagd om mee te doen met Klimaatadaptie:

Bewustwording inwoners

Klimaatadaptatie wordt een vast onderdeel van het provinciale beleid. Een pijler daarin is het bewuster maken van inwoners, organisaties en bedrijven van het feit dat zij kunnen bijdragen aan een klimaatbestendige woon- en werkomgeving. Dat kan door meer ruimte te maken voor beplanting, het opvangen van regenwater of door meer schaduw te creëren. Ook kan er in stedelijk gebied meer groen komen, wat bovendien als voordeel heeft dat het verkoelend werkt bij warme zomers”

Lees hele artikel

Lees ook: positieve effecten van bomen en groen in de stad

Lees Plan Boom

Lees Klimaatbestendige stad

Zenderstreeknieuws: Schaduwrijke hofjes

Net als in alle verstedelijkte gebieden begint de hitte zich meer en meer te laten voelen. Daar is iets aan te doen is te lezen in de Zenderstreeknieuws van afgelopen woensdag:

=======

Lees meer over de Handreiking Lokaal Hitteplan waarin bomen de grootste aantal ‘sterren’ krijgen op het gebied van regenwaterbuffering, hittestress en vermeerderen van natuur.

De Handreiking lokaal hitteplan, speciaal gericht op het thema gezondheid, helpt lokale partijen bij het opstellen van een hitteplan. Zo’n plan kan de lokale aanpak van klimaatadaptatie en eenzaamheid ondersteunen.

Een lokaal hitteplan kan de basis vormen voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen – gezamenlijk, maar wel elk vanuit hun eigen expertise. Het lokale hitteplan helpt organisaties bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie en bij het uitvoeren van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte.

Download de Handreiking lokaal hitteplan (pdf, 685 kB)

Of lees heel veel tips op de website Huisjeboomjebeter.nl