Bermen en groenstroken zijn steeds belangrijker voor vlinders, bijen en biodiversiteit

Het is al jaren bekend: de biodiversiteit holt achteruit en het is nodig daar iets aan te doen.

Als inwoner kun je zelf van alles doen in je eigen tuin, bijvoorbeeld door deze te vergroenen en er meer inheemse planten in te zetten. Of door een initiatief te starten of eraan mee te werken, waardoor meer groen in de woonomgeving aanwezig is. Vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein onderhouden al sinds 2014 en 2016 de Historische Kruidentuin en de Groente- en beleeftuin de Hooghe Camp waarin (eetbare) bloemen, fruitstruiken, (vergeten) groenten en kruiden te vinden zijn, deels inheems. Je kunt daar inspiratie opdoen of een handje komen helpen; daar hebben veel mensen plezier van. Deze twee tuinen zijn 24/7 open en toegankelijk.

Bermen en groenstroken in gemeenten worden ook steeds belangrijker – als daar een groen maaibeleid voor is dan zet dat zoden aan de dijk! Helaas is dat in de gemeente IJsselstein nog niet zo (26 januari 2021).

In juli 2020 is wel een stap vooruit gemaakt: een voorstel van GroenLinks is toen aangenomen om meer kruiden en bloemen te laten groeien rond eikenbomen omdat dit helpt in de bestrijding van de eikenprocessierups. Bloemen en kruiden trekken allerlei insecten aan, en daarmee vogels. Deze vogels eten vervolgens ook de rupsen. Dit beleid zal in 2021 uitgevoerd worden door de RMN en daarmee meer bloeiende stukken groen opleveren.

Inwoonster Astrid Vaartjes wil nog verder gaan – ze wil alle bermen en groenstroken zien met bloemen die insecten aantrekken. Ze heeft in januari 2021 een petitie opgesteld en vroeg aan Eetbaar IJsselstein om deze te delen. Dat doen wij graag:

Vind je dat ook een goed idee?

Teken dan de petitie

vergeet niet om de email die je krijgt te bevestigen!

en pleit ook voor KleurKeur van de Vlinderstichting voor onze bermen en groenstroken!

Zenderstreeknieuws: Meepraten over de openbare ruimte op 8 februari 2021

Meer informatie is te lezen op de speciale gemeentelijke website ivorijsselstein.nl zoals een omgevingsvisie.

Een integrale visie, waarin alle aspecten van de openbare ruimte zijn opgenomen en alle partijen mee kunnen praten is het doel.

Ruimte is beperkt in Nederland, en ook in IJsselstein. Er is bijvoorbeeld al jarenlang behoefte aan meer woningen in IJsselstein en de komende jaren zal misschien meer van de openbare ruimte ingenomen worden om de warmteplannen van de gemeente waar te maken. Onlangs (12 januari 2021) was er bijvoorbeeld een digitale bijeenkomst over windmolens en zonnevelden, die beide veel openbaar gebied nodig zullen hebben.

Lees meer over hoe onze leefomgeving geraakt kan worden door klimaatverandering op klimaatklaar. Er zijn ook veel tips te vinden voor in je eigen omgeving.

Aan gemeenten is door de overheid gevraagd om klimaatbestendige plannen te maken, lees meer over het Klimaatakkoord.

Lees bijvoorbeeld op de pagina van de gemeente Nieuwegein, die hier al een eind mee op streek is en bijvoorbeeld een inspiratieboek, een visie, een uitvoeringsprogramma en subsidie mogelijkheden: https://klimaatklaar.nl/gemeente/nieuwegein/

“Groen zorgt voor een gezonde leefomgeving en een goed vestigingsklimaat, reguleert het klimaat en stimuleert (lokale) biodiversiteit. ” zo staat op de website van https://www.natuurverdubbelaars.nl/de-waarde-van-groen/

In IJsselstein dragen vrijwilligers van Klimaatneutraal IJsselstein belangrijke steentjes bij aan het meehelpen om het leefklimaat in IJsselstein op peil te brengen en houden.

Lees ook de oproep aan de overheid van Vogelbescherming NL, Natuurmonumenten en Landschappen NL om de natuur niet het afvoerputje van de energietransitie te laten worden.

Eetbaar IJsselstein hoopt dat in de integrale visie die de gemeente aan het vormen is ook het openbaar groen en blauw voldoende ruimte krijgen. Dat is niet vanzelfsprekend – openbaar groen staat bijvoorbeeld snel onder druk als er ruimte nodig is. In IJsselstein is bijvoorbeeld in het openbaar groen een unieke fruitbomencollectie te vinden, met soorten die nergens anders meer te vinden zijn. Ook de vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein dragen het (eetbare) groen in de gemeente een warm hart toe en spannen zich in voor kennis en kunde omtrent met name het eetbare groen in eigen tuin en in de gemeente.

Als bewoners kunnen we meepraten en meedoen, zoals met de digitale bijeenkomst op 8 februari om 19.30 en naar voren brengen wat wij van belang vinden in onze gemeente.

Je kunt je aanmelden via meedoen@ijsselstein.nl

Eetbaar IJsselstein aangesloten bij MAEX

Eetbaar IJsselstein is nu ook te vinden via het landelijke platform van MAEX, Het motto van MAEX is: Samen meer impact. van de website van MAEX: “MAEX is een landelijk platform dat helpt maatschappelijke impact te maken, te meten en te managen. Zo geeft MAEX inzicht in de waarde en behoeften van maatschappelijke initiatieven en stimuleren we bedrijven, overheden en fondsen bij te dragen aan deze initiatieven.”

Het is een mooi platform, waarop een initiatief aan kan geven waar het zich mee bezig houdt. Lees meer over Eetbaar IJsselstein op MAEX.